PGS opslag voor gevaarlijke stoffen

PGS opslag is een type opslag, die voldoet aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen, vaak afgekort tot PGS15. Deze publicatie omvat een combinatie van voorschriften, eisen en criteria voor het bewaren van verpakte gevaarlijke stoffen. Deze richtlijnen hebben onder meer betrekking tot de brandveiligheid van uw opslag, de arbeidsveiligheid hiervan en de milieuveiligheid. U moet er immers niet aan denken, dat de stoffen in de open lucht terechtkomen. Dit heeft invloed op de gezondheid van uw medewerkers, op het milieu en in het geval van een brand op betrokken brandweerlieden. Het toont aan hoe belangrijk een PGS opslag voor organisaties binnen de chemische sector is. Er zijn verschillende instanties die u kunnen helpen bij het inrichten van een PGS opslag.

PGS opslag binnen de chemische sector

Al bij de bouw van uw PGS opslag dient u rekening te houden met de reeds beschreven richtlijnen. Een dergelijke opslag moet namelijk aan verschillende bouwtechnische voorwaarden voldoen, voordat deze als PGS opslag kan worden aangemerkt. Ook voor particulieren zitten er strenge voorwaarden aan het bewaren van giftige- en chemische stoffen in huis. Zo is het onder meer sterk aan te raden om altijd gebruik te maken van een brandwerende kluis binnen uw woning.