Preventief medisch onderzoek: wat moet je ervan weten?

De afkorting PMO komt voort uit de benaming preventief medisch onderzoek. Dit kun je zien als een verzameling van verschillende methoden die bedrijfsartsen gebruiken om de gezondheid van medewerkers in een organisatie te bewaken, maar ook om te bevorderen. Je kunt PMO dus eigenlijk zien als een onderzoek van de gezondheid, maar ook de activiteiten van werknemers te beschermen en/of verbeteren als het nodig is.

Wettelijke verplichting

In principe is het hebben van PMO verplicht. Het is namelijk in de wet beschreven dat werkgevers hun werknemers periodiek in de gelegenheid moeten stellen om een onderzoek te ondergaan, welke gericht is op de risico’s die het werk kan hebben op de gezondheid van mensen. Hierin staat echter niet hoe vaak het aangeboden moet worden. De richtlijn hiervoor is echter eens in de drie jaar, zodat je wel goed de ontwikkeling van werknemers in het oog kunt houden.

Als werkgever heb je ook veel aan het aanbieden van PMO. Zo zorgt PMO onderzoek ervoor dat je gezondere werknemers hebt, er sprake is van minder verzuim en er minder werknemers in de ziektewet belanden. Kortom: het tijdig uitvoeren van PMO-onderzoeken kan veel kosten besparen en je organisatie helpen groeien. Dit betekent natuurlijk niet dat een PMO in alle gevallen zekerheid biedt met betrekking tot de gezondheid van je medewerkers, het is immers een momentopname. Maar, het kan wel vroegtijdig problemen signaleren en preventief werken indien nodig.

Je bent als werkgever zelf verantwoordelijk voor het naleven van een zogenoemd PMO onderzoek zoals in de Arbowet staat beschreven. Zo moet er een zo veilig en gezond mogelijke arbeidssituatie worden gecreëerd voor werknemers en werkgevers. Een PMO onderzoekt eventuele risicofactoren, waardoor de werkgeven een zo gezond mogelijke situatie kan creëren. Start vandaag nog met een PMO onderzoek voor gezond personeel!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *